Wat doet Reiki?

Reiki werkt op de gehele mens in. Vaak merken wij dat men door het werken met de Reiki energie dieper in zichzelf komt en zaken als gevoel en intuìtie een belangrijkere rol in het dagelijks leven gaan spelen.

Zodra men zich eenmaal hiervoor heeft opengesteld, kan men bovendien op persoonlijke eigenschappen stuiten die tot dan onderbelicht of latent aanwezig waren.

Deze eigenschappen kunnen op verschillende terreinen liggen. Zo kan het gebeuren dat iemand over een bovennatuurlijke aanleg beschikt, maar dat al die tijd bewust of onbewust heeft weggedrukt. Reiki kan in dat geval als het ware de warme bedding vormen waarin betrokkene zich veilig voelt om het onbelemmerd naar boven te laten komen.

Dan blijkt ook vaak dat het toelaten van dat spirituele deel, dat iedereen in meerdere of mindere mate in zich heeft, de mens dichter bij zijn oorsprong brengt. En het woord bovennatuurlijk krijgt dan opeens een andere inhoud.

Reiki is voor ons een ondersteuning bij fysieke en emotionele pijnen.
Het geeft rust en ontspanning. Door de aanraking kom je tot eenheid en verbinding.
Dit kan zowel fysiek als mentaal. Door die verbinding leer je steeds meer te vertrouwen.
Als je je gaat verbinden is dat iets anders dan dat je tegen het leven vecht of in de ontkenning gaat.
Je komt hierdoor bij de acceptatie van de realiteit van alledag.
Bij het leven hoort zowel de vreugde en de passie als het lijden en de pijn.

Namasté

“Maak je vandaag nu eens niet boos”
Reiki leefregels
“Maak je vandaag nu eens geen zorgen”
Reiki leefregels
“Verdien vandaag je brood (je geld) eerlijk”
Reiki leefregels
“Wees juist vandaag eens dankbaar naar al wat leeft”
Reiki leefregels
“Toon respect voor je leraren, ouders en ouderen”
Reiki leefregels

Voor wie is Reiki?

Reiki is er voor iedereen.
Iedereen kan en mag een behandeling of een inwijding ondergaan.
Natuurlijk doe je dat in de eerste plaats voor jezelf.
Het helpt je voor je innerlijke groei.
Een Reiki behandeling kan gegeven worden door persoonlijk contact doormiddel van handoplegging (1ste graad) Of doormiddel van een behandeling op afstand (tweede graad).
Reiki werkt helend en geeft ontspanning en kan ook innerlijk zeer verzachten.