Het Violette Vuur

Het Violette Vuur IS een wezenlijk onderdeel van Tera-Mai TM -Seichem.

Hiernaast staat het symbool voor het Violette Vuur, een vlam met twee oneindigheidstekens in het midden.  Als je wilt afstemmen op het Violette Vuur, kun je dit symbool VISUALISEREN.  Of je kunt je een vuur van violette vlammen voorstellen dat, klein of groot, naast je brandt. Of je activeert een beschermende cirkel van VIOLET Vuur om je heen.

Behalve op het vuuraspect kun je je concentreren op de oneindigheidstekens. Deze vormen de kern van het symbool. Het VIOLETTE Vuur zet de ene energietoestand om in een andere en dat is een oneindig proces. Dit gebeurt zowel in de grofstoffelijke werkelijkheid dus op het horizontale vlak, als in een wisselwerking tussen de geestelijke en de materiële dimensies, dus op het verticale vlak. De oorsprong van de tekening heeft daarmee te maken. In het begin ontstonden Yin en Yang uit het Ene. Het overlappende deel van de cirkels verbeeldt de wisselwerking tussen Yin en Yang,  waaruit het heelal en de wereld ontstaan.  In het oude Egypte heeft deze “mystieke amandel dan ook de betekenis van Schepper. De figuur wordt mandorla (amandel almendra) genoemd: en vesica piscis  (vissebIaas). Je kunt deze figuur zien als een poort, De poort van leven, van het heelal en de Wereld Ook de vagina heeft deze vorm; het is de poort van leven waardoor je als baby de wereld binnenkomt.

 

 

 

De betekenis van de twee cirkels die de mystieke amandel vormen; valt samen met de betekenis van de oneindigheidstekens. Het gaat om de voortdurende cyclus van energieomzetting door Yin en Yang.